Reservation
49, rue de Macher, L–5550 Remich 26 66 02 06

TableBooking
    Our menu


    EisWäiner

    "Woukënnt dir nach ee Wéngche fannen, Esou gemittlech a sou frësch, 't gëtt ee sou liicht dervun heibannen, Dir bleiwt gesond ewéi e Fësch." – Willy Goergen

    EisIesskoart